Otel işletmelerinde yönetim fonksiyonlarıOtel işletmelerinde yönetim fonksiyonları ve planlamaOtel işletmelerinde yönetim fonksiyonları başlığı altında birkaç alt başlığa değinerek sizlere ayrıntıları aktarmaya çalışacağım, ilk olarak;

Planlama
Plan gelecek zamanda ulaşılmak istenen ve hedeflenen noktaya birden fazla kararla gelinmek istenmesidir.

Plan yöneticinin kendini geliştirmesinde çok önemli bir süreçtir. Bu süreçte yönetici gidişatı belirler ve geleceği analiz eder.Hedef ve Amaçların Saptanması

İşletmenin ilgili genel ve stratejik nitelikteki amaçların belirlenmesi ve daha alt kademelerdeki amaçların saptanıp hiyerarşinin oluşması sağlanmalıdır.

Olanakların Belirlenmesi

İşletmede sahip olunan araç ve gereçler saptanarak planlama stratejisinde kullanılır.

Değişik Yollar Belirlenmesi

Plan aşamasında alternatif yollar belirlenmelidir.

Alternatif Yollar Arası Seçim

Bu aşamada planlama biter ve yönetici karar verme aşamasına gelir.

Planın Sonlandırılması

Plan süreci boyunca düşünülenlerin değerlendirilip, plan sonunda elimizdekilerle karşılaştırılması aşamasıdır.

Planın Başarılı Olması İçin Taşıması Gereken Özellikleri;
-Plan gerçeğe yönelik olmalıdır.
-İşletmenin çıkarlarına ve hedeflerine uyumlu olmalıdır.
-Plan uygun zamanda gerçekleşmelidir.
-Plan kaynak ve zaman açısından ekonomik dengeye uyum sağlamalıdır.

Örgütlemenin Planlamada Kullanılması

Planlama içinde örgütleme, saptanmış olan amaçlara en kısa zamanda ve en üs düzeyde çabayı harcayarak gelinmiş bir süreci saptar.

Örgütleme fonksiyonu; otel işletmesi içinde yapılan faaliyetleri belirleyerek, bunları gruplara ayırıp, yönetim fonksiyonu ile ilgili sorumluluğu ilgili birimlere aktarmayı kapsar.

Yorumlar