Otel işletmelerinde yöneticinin sahip olması gereken özellikler

 Günümüz otel işletmelerine çeşitli yollardan birçok yönetici atanmakta ve bunlar birçok insana ve çalışana emir vermektedirler. Peki ya yöneticiler, yöneticilik yapmak için gereken bilgi ve birikime gerçekten sahipler mi?

Yönetici

İşletmenin veya işletmenin bir bölümünün, saptanmış amaçlar ve hedefler altında yönlendirilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi görevlerini yürüten kişilerdir.

Yöneticiler, işletme içinde becerilerine gösterebilmeleri için birçok yeteneğe sahip olmaları ve bu yetenekleri işletme içinde gösterebilmeleri gerekmektedir.


 • Bunlardan bir kaçı;
 • Karar verebilme yeteneği
 • İnsan ilişkileri kabiliyeti
 • Teknik bilgi ve beceri
 • İdarecilik beceri


Bunlara nazaran bir yöneticinin analitik ve kavramsal beceri yeteneklerine de sahip olması gerekmektedir.

Derinlere değinip bir yöneticinin taşıması gereken özellikleri inceleyelim.

Entelektüel Özellikler


 • Mantıklı olmak
 • Genel kültür sahibi olmak
 • Düşünce ifade edebilme kabiliyeti
 • Konsantrasyon kabiliyeti
 • Yargı ve karar gücü
 • Hayal ve planlama gücü
 • Sentez Gücü
 • Analiz gücü


Karakter özellikleri


 • Hızlılık
 • Düzen
 • Dinamik olmak
 • Hafıza gücü
 • Değişkenliklere uyum sağlama
 • Akıl ve duygu arası denge
 • İhtiyatlı olmak
 • Azimli olmak
 • Ciddilik
 • Yöntemlilik


Sosyal Özellikleri


 • Otorite sahibi ve ikna gücü olan
 • Özel hayatta dikkatlilik, bilgi ve tecrübe
 • Olaylara göre ölçülü ve dengeli hareket etme
 • Birlikte çalıştığı insanlardan yararlanabilme
 • İşin kurallarını bilmesi
 • Dış  görünüşü özenli olması"İyi bir yönetici hem personel hem de otel işletmesi için bir önder kabul edilir. Personel kaliteli ve öğretici yöneticinin arkasından gitmeye daima hazırdır. Başarılı bir yönetici işletmenin şartları değişse de yönetici rolünü ve bu rolün gereklerini yeni durumlara uydurabilen kişidir. Böyle bir yöneticinin sahip olması gereken özelliklerini inceleyelim.."


 • Altlarını işletmenin amaçları doğrultusunda yönlendirebilen liderlik özelliğine sahip kişi.
 • Başkalarından saygı bekleyen ve kendisine saygı duyulan kişi.
 • Kendi karakterine güvenen.
 • Disiplinli davranabilen.
 • Açık fikirli olup, başkalarının fikirlerini değerlendirmeyi bilecek kadar akıllı olan.
 • Daima sorumluluk almayı bilen ve bundan çekinmeyen.
 • Cesaretli.
 • Analitik bilgi ve beceriye sahip olan.
 • Başarısızlığı kendi üstüne alıp, başarıyı başkalarına ve altlarına verebilen.
Yorumlar