Otel işletmelerinde yönetim

Yönetim kavramı ilk akla geldiğinde, belli bir gurup insanı belli bir amaca yönlendirmek bir işi yaptırmak anlamında düşünülebilir. Biz başlığımızdanda anlaşılacağı üzere yönetimi bir işletme üzerinde inceleyeceğiz. Yönetim bir işletmede; karlılığı en üst seviyeye getirmeyi hedef edinmiş, çalışanların ve iş verenin amaçlarının bir arada harmanlayıp, çalışanları bu konuda motive edip sosyal açıdan kaliteli bir imaj yaratarak, denetlenmesi koordine edilmesi ve faaliyetlerin planlanmasının bir bütünüdür. Tek cümleyle yönetim, zamanın paranın en iyi ve en verimli şekilde yönetilme amacıdır.

Yönetim birçok amacı gerçekleştirmeyi hedefler. Yönetimin olması için bir yönetenin ve en az bir yönetilenin olması gerekir. Yönetim, yönettiklerine verdiği yararları uygulatabilme yetisine sahip olmalıdır. Yönetim, yönetilenler arasında uyumu gerektirir asıl amaç budur. Yönetim, eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanmayı gerektirir. Yönetim rasyonel bir süreçtir. Yönetim, kar amaçlı olmalıdır. yönetim, zamanın ve faatliyetlerin en etkin biçimde kullanılmasını gerektirmektedir. Yönetim, uzmanlık ister. Bir otel işletmesinde yönetici olmak çok büyük bir koordine gerektirir. Özellikle beş yıldızlı otel işletmelerinde organizasyon şeması bir hayli geniştir. Bu nedenle kaliteli bir yönetime ihtiyaç duyar.

Yorumlar